Kontakt

JUDr. Mgr. Vladimír Zachar PhD.
súdny exekútor

Exekútorský úrad Ružomberok
Poľná 31/23
034 01 Ružomberok


Kontakty

Tel: /fax: +421 44 4304277
Mobil: +421 915 461277
Mobil: +421 918 739082

Tel/fax: +421 43 5581077
Mobil: +421 915 461278
Mobil: +421 905 403473

Mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: http://www.ske.sk/

Exekútorské služby

vymáhanie pohľadávok na základe exekučných titulov, návrhy na vykonanie exekúcie.

ExekuciaSúdny exekútor JUDr. Mgr. Vladimír Zachar vykonáva exekučnú činnosť na základe rozhodnutia o vymenovaní za súdneho exekútora s účinnosťou od 30.mája 1997. Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Postavenie a činnosť súdneho exekútora upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch  a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

  • vymáhanie pohľadávok
  • dražby hnuteľných vecí
  • dražby nehnuteľných vecí
  • ďalšia exekučná činnosť na nepeňažné plnenie